กลุ่มแทนคุณประเทศไทย

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงมือช่วยกัน เพื่อแผ่นดิน